Zarathustra heroida-töredék

Szűcs János képe

A remete-hegyekben röghöz kötött a Csend.
Szemlélődtem, mikor a négy égtáj felől, felém
szárnyra keltek, keselyűk képében a baljóslatú szelek.
Vakítóan élénkvörös látvány zörgette meg szemem ablakát,
véres acélvas-farkasfogak működtek, tépték, szaggatták
Y I M Á T.

Testében az ormótlan, kétnemű szörnyeteg a fűrész-
sikolyokban megrendült; s úgy hatott mintha pille-
lassan, de mégis az iszonyat rideg szemvillanása alatt
elkészült: ott állott a kontármű az Idő mészárszékén:
a hímnőstény két szeletre, jobb és bal felére esett szét,
s bennük külön-külön, mint eredendő s z e r v e s ü l t
a és a GONOSZ,
a FÉRFI és a NŐ,
a SÖTÉTSÉG és a FÉNY.

Tízévnyi hegyi magány után, ekkor megmozdultam.
Sastól kisérve, kígyótól kísértve alászállottam,
s megszállottan az emberebb embert kerestem.
De eltévedtem,
eltévelyedtem.
Démonom Vereno indított
tév-vándorútra, ösztökélt,
hogy tegyem azt
újra és újra és újra,
mindig újabb és újabb,
boldog és boldogtalan, visongó
nőben mártsam meg magamat,
a kékes sót ragyogtató húsban:
én a méd próféta ZARATHUSTRA.

9 egyedi megtekintés
3 tag jelölte kedvencnek

Új hozzászólás

Előjött ismét Nietzsche? :) Ez megint zseniális... kalapokat emelek, okosabbat nem tudok sajnos.

Kedves The Man Who Laughs!

Igen, a félremagyarázott Nietzsche ismét felbukkant. Éppen ideje lenne megtisztítani az "Übermensch" nietzschei fogalmát/tartalmát a fajgyűlölő, aljas politika által ráaggatott mocsoktól. Nietzsche itt az emberről éspedig a nagybetűs EMBERRŐL beszél, s nem a germán/német faj felsőbbrendűségéről. Wildner Ödön fordítása mindvégig emberfölötti emberről beszél, s ez a kevésbé tájékozott olvasót - a már említett okból - félrevezetheti. A műnek létezik egy 1922-es magyar fordítása is, ahol a nietzschei "Übermensch" fogalmát és tartalmát pontosabban tükröző fordítás szerint ez nem más, mint az "emberebb ember", s mindig egyes számban használva, s ez is arra utal, hogy nem egy önkényes szempontok szerint körülhatárolható sokaságra értendő. Nietzsche az "emberebb embert" szemben a kortársi ún. modern emberekkel a "legmagasabb tökéletesedés" tipusaként állítja elénk, s ezt testesíti meg Zarathustra. Az más kérdés, hogy az írásomban Zarathustra sem éri azt el, hogy "Übermensch" legyen, mert az általam tisztelt Nietzsche-vel ellentétben én erre alkalmatlannak tartom a XXI. század modern emberét is, s úgy általában az embert. Másfajta egora lenne szükségünk ehhez a tökéletesedéshez, a meglevő önző egonk képtelenné tesz bennünket arra, hogy "emberebb emberek" legyünk. Már az nagy teljesítmény tőlünk, hogyha humánusok vagyunk. Szomorú, de így érzem.

Üdvözlettel:SzJ

Mit lehet ide írni?! Danának való kedvenc! Ölellek!

Kedves Dana!

Örülök, hogy tetszik ez a költői levél.